среда, 01. јун 2016.

Saopštenje za javnost : GDSN-Verzija 3 postavlja temelj za kreiranje budućnosti trgovine


GS1 predstavlja velika unapređenja Globalne mreže za sinhronizaciju podatakaBrisel, Belgija, 31. maj 2016. god. - GS1 organizacija za globalne standarde je objavila uspešno svetsko lansiranje GDSN najnovijeg izdanja verzija 3 koje predstavlja unapređenje standarda Globalne mreže za sinhronizaciju podataka (GDSN®). Ovo unapređenje donosi novi nivo brzine, efikasnosti i fleksibilnosti u razmeni informacija za skoro 40.000 organizacija širom sveta koje uz pomoć GDSN-a na automatski i direktan način razmenjuju pouzdane podatke o proizvodima  sa svojim poslovnim partnerima. Poboljšanja kao što su raznovrsnije informacije o proizvodima koje se razmenjuju, prilagođavanje funkcija konkretnoj industriji i bolja usklađenost sa zakonskom regulativom omogućavaju organizacijama da kroz GDSN najnovije izdanje verzija 3 odgovore novonastalim tržišnim zahtevima kao nikada pre. GDSN je umreženi sistem razmene podataka o proizvodima koji se realizuje posredstvom GDSN standarda (www.gs1.org/gdsn). Sadrži informacije o preko 20 miliona proizvoda. Ovaj standard obezbeđuje tačnost podataka koji se razmenjuju između umreženih poslovnih partnera (cena, podaci o proizvodu…).  Bilo koja promena koja nastane u bazi podataka  jedne kompanije se istovremeno razmenjuje i sa ostalim poslovnim partnerima. GDSN najnovije izdanje verzija 3  podiže ovaj proces na sledeći nivo uz pomoć više od 1500 poboljšanja uključujući podršku za nove atribute proizvoda i konzistentno deljenje slika koje se odnose na te proizvode. Ažuriranja su dizajnirana tako da omoguće kompanijama da imaju neuporedivo korisničko iskustvo. Na primer, programeri aplikacija će uz GDSN najnovije izdanje verzija 3 imati pouzdane i ažurne podatke što će uticati na poboljšanje iskustva u kupovini; bolnice će fleksibilno reagovati na potrebe tržišta; poboljšana razmena podataka će omogućiti prodavcima i vlasnicima brenda da prate svoj proizvod na globalnom nivou.
“GDSN najnovija verzija je kreirana i objavljena kao odgovor na zahteve industrije, poslovnih partnera u trgovini i regulatornih organa“ izjavio je  Malcolm Bowden, predsednik Global Solutions-a u GS1.
“Ono što je uzbudljivo kod GDSN najnovijeg izdanja verzija 3 je postavljanje temelja za budućnost trgovine. Omogućena je razmena raznovrsnijih i tačnijih podataka o proizvodima što je veoma važno za današnje omni-channel potrošače”, kaže John Phillips, Viši potpredsednik u kompaniji PepsiCo.
I ostali lideri u industriji su pohvalili komparativne prednosti GDSN najnovijeg izdanja verzija 3. “Pruža nam se  više mogućnosti, brži odgovor na promene i više lokalnog pristupa“ izjavio je Vincent De Hertogh zadužen za maloprodaju u Delhaize grupi.
Malcolm Bowden objašnjava da je uspešno objavljivanje  GDSN najnovijeg izdanja verzija 3 26. maja 2016. god. rezultat značajne saradnje i dinamičnog planiranja svih uključenih strana. Tu podrazumevamo strane zadužene za GDSN sertifikovane elektronske kataloge (www.gs1.org/gdsn/certified-data-pools), nacionalne GS1 organizacije, kompanije koje direktno upravljaju svojim GDSN aktivnostima kao i mnoge poslovne partnere u čitavom lancu snabdevanja.
Prva kompanija na svetu koja je „uživo“ poslala informacije o svom trgovinskom artiklu kroz  GDSN najnovije izdanje verzija 3 je švedski proizvođač svežeg lososa Leröy Sverige AB. Ann-Christin Nilsson, koordinator za marketing i prodaju ove kompanije, je izjavila:  “Veoma smo ponosni na ovaj uspeh koji je nastao u odličnoj saradnji sa GS1 Švedska”.
Nakon uspešnog predstavljanja GDSN-a najnovijeg izdanja verzije 3, GS1 će nastaviti da prati, komunicira i sarađuje sa GDSN zajednicom kako bi prikupila povratne reakcije i informacije koje će uticati na ažuriranje GDSN-a u budućnosti.   


Za više informacija možete se obratiti:
Alan Hyler - Director, Program Management, GDSN
Telefon +1-609-557-4516

  

O GS1 GS1 je neutralna, neprofitna, globalna organizacija koja razvija i održava sistem standarda u lancu snabdevanja široko prihvaćen u čitavom svetu. GS1 standardi unapređuju efikasnost, bezbednost i vidljivost u lancima snabdevanja kroz više sektora. Preko lokalnih nacionalnih GS1 organizacija u preko 110 zemalja, GS1 se povezuje sa udruženjima poslovnih partnera u trgovini, organizacijama u industriji, državnim organima i IT provajderima kako bi razumela i odgovorila na njihove poslovne potrebe kroz usvajanje i implementaciju globalnih standarda. GS1 vodi preko milion kompanija koji su korisnici sistema, što čini više od 6 milijardi transakcija svaki dan u 150 zemalja uz pomoć GS1 standarda.

петак, 13. мај 2016.

GOOGLE je izdao važno obaveštenje: zahtevi za GTIN-om će se uskoro povećati

U toku 2015. godine uputili smo zahtev ka 50 brendova da nam za svoje proizvode dostave Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN). U toku 2016. godine naši zahtevi za dostavljanjem GTIN-ova će se proširiti i izvan tih  50 brendova i obuhvatiće sve proizvode koje je proizvođač obeležio GTIN-om.

Zašto pravimo ove izmene?
GTIN nam pomaže da razumemo šta vi tačno prodajete. Kada to shvatimo možemo vam pomoći da poboljšate svoj oglas tako što ćemo dodati vredne detalje o proizvodu i predstaviti ga na relevantniji način korisnicima. Ovo takođe znači da se vaš oglas može naći na više mesta na sajtu Google, YouTube kao i na našim partnerskim sajtovima. Trgovci koji su podacima o svojim proizvodima dodali i ispravan GTIN su zabeležili rast broja posetilaca sajta koji se konvertuju u kupce od čak 20%.

Šta to znači za vas?
Ukoliko imate novi brend i nudite proizvode različitim trgovcima trebalo bi da obratite pažnju na ove nove zahteve i dobro proverite da li su vaši podaci ispravni i ažurni.

Ukoliko isključivo vi prodajete svoje proizvode, onda ovaj zahtev neće uticati na vas. Takođe, ovaj zahtev ne utiče na vas ako prodajete polovne, stare ili ručno rađene proizvode. I pored toga vi možete poboljšati vaš oglas dodavanjem jedinstvenog identifikatora proizvoda (GTIN-a) na listu podataka o vašem proizvodu.

Šta je potrebno da uradite?
Ukoliko plasirate proizvode na tržište Australije, Brazila, Češke, Francuske, Nemačke, Italije, Japana, Holandije, Španije, Švajcarske, Velike Britanije ili SAD potrebno je da dostavite ispravne GTIN-ove i odgovarajuće nazive trgovinskih jedinica za sve nove proizvode koji se nalaze na zalihama i koje je proizvođač obeležio GTIN-om.


Nekoliko značajnih datuma koje treba imati na umu:
8. februar 2016. godine: početak obaveštavanja. Na dijagnostičkoj kartici počeće da se prikazuju obaveštenja na nivou trgovinske jedinice ukoliko proizvod nije ispunio sve zahteve. Iskoristite ova obaveštenja kako biste ažurirali podatke o svojim proizvodima.
16. maj 2016. godine: početak primene. Na dijagnostičkoj kartici počeće da se prikazuju obaveštenja o odbijanju na nivou trgovinske jedinice ukoliko proizvod nije ispunio sve zahteve. Nakon ovog datuma potrebno je da ispunite sve zahteve vezane za GTIN kako bi oglasi za vaše proizvode nastavili da se prikazuju.


Objavljeno u februaru 2016. godine | Merchant Center Announcements

среда, 02. септембар 2015.

GS1 aplikacioni identifikatori u numeričkom redosledu

AI
Sadržani podaci
Format*
Zahteva se FNC1
Naziv podatka
00
SSCC (Serijski kod kontejnera za otpremu)
N2+N18

SSCC
01
Globalni broj trgovinske jedinice (GTIN)
N2+N14

GTIN
02
GTIN sadržanih trgovinskih jedinica u logističkoj jedinici
N2+N14

CONTENT
10
Broj partije ili lota
N2+X..20
(FNC1)
BATCH/LOT
11 (**)
Datum proizvodnje (YYMMDD)
N2+N6

PROD DATE
12 (**)
Datum dospeća (YYMMDD)
N2+N6

DUE DATE
13 (**)
Datum pakovanja (YYMMDD)
N2+N6

PACK DATE
15 (**)
Najbolje do (YYMMDD)
N2+N6

BEST BEFORE or SELL BY
17 (**)
Upotrebljivo do (YYMMDD)
N2+N6

USE BY OR EXPIRY
20
Varijanta proizvoda
N2+N2

VARIANT
21
Serijski broj
N2+X..20
(FNC1)
SERIAL
22
Dodatni podaci
N2+X..29
(FNC1)
QTY /DATE /BATCH
240
N3+X..30
(FNC1)
ADDITIONAL ID
241
Kupčev broj dela
N3+X..30
(FNC1)
CUST. PART NO.
242
Broj varijante naručenog proizvoda
N3+N..6
(FNC1)
MTO VARIANT
250
Sekundarni serijski broj
N3+X..30
(FNC1)
SECONDARY SERIAL
251
Referenca za izvorni entitet
N3+X..30
(FNC1)
REF. TO SOURCE
253
Globalni identifikator vrste dokumenta (GDTI)
N3+N13+N..17
(FNC1)
GDTI
254
Komponenta proširenja GLN
N3+X..20
(FNC1)
GLN EXTENSION
30
Broj jedinica sadržanih u trgovinskoj jedinici promenljive mere
N2+N..8
(FNC1)
VAR. COUNT
310 (***)
Neto težina, kilogrami (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET WEIGHT (kg)
311 (***)
Dužina ili prva dimenzija, metri (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

LENGTH (m)
312 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, metri (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

WIDTH (m)
313 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, metri (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

HEIGHT (m)
314 (***)
Površina, kvadratni metri (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

AREA (m2)
315 (***)
Neto zapremina, litri (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET VOLUME (l)
316 (***)
Neto zapremina, kubni metri (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET VOLUME (m3)
320 (***)
Neto težina, funte (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET WEIGHT (lb)
321 (***)
Dužina ili prva dimenzija, inči (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

LENGTH (i)
322 (***)
Dužina ili prva dimenzija, stope (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

LENGTH (f)
323 (***)
Dužina ili prva dimenzija, jardi (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

LENGTH (y)
324 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, inči (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

WIDTH (i)
325 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, stope (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

WIDTH (f)
326 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, jardi (trgovinska jedinica promenljive mere )
N4+N6

WIDTH (y)
327 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, inči (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

HEIGHT (i)
328 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, stope (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

HEIGHT (f)
329 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, jardi (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

HEIGHT (y)
330 (***)
Logistička težina, kilogrami
N4+N6

GROSS WEIGHT (kg)
331 (***)
Dužina ili prva dimenzija, metri
N4+N6

LENGTH (m), log
332 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, metri
N4+N6

WIDTH (m), log
333 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, metri
N4+N6

HEIGHT (m), log
334 (***)
Površina, kvadratni metri
N4+N6

AREA (m2), log
335 (***)
Logistička zapremina, litri
N4+N6

VOLUME (l), log
336 (***)
Logistička zapremina, kubni metri
N4+N6

VOLUME (m3), log
337 (***)
Kilogrami po kvadratnom metru
N4+N6

KG PER m²
340 (***)
Logistička težina, funte
N4+N6

GROSS WEIGHT (lb)
341 (***)
Dužina ili prva dimenzija, inči
N4+N6

LENGTH (i), log
342 (***)
Dužina ili prva dimenzija, stope
N4+N6

LENGTH (f), log
343 (***)
Dužina ili prva dimenzija, jardi
N4+N6

LENGTH (y), log
344 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, inči
N4+N6

WIDTH (i), log
345 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, stope
N4+N6

WIDTH (f), log
346 (***)
Širina, prečnik ili druga dimenzija, jardi
N4+N6

WIDTH (y), log
347 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, inči
N4+N6

HEIGHT (i), log
348 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, stope
N4+N6

HEIGHT (f), log
349 (***)
Dubina, debljina, visina ili treća dimenzija, jardi
N4+N6

HEIGHT (y), log
350 (***)
Površina, kvadratni inči (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

AREA (i2)
351 (***)
Površina, kvadratne stope (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

AREA (f2)
352 (***)
Površina, kvadratni jardi (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

AREA (y2)
353 (***)
Površina, kvadratni inči
N4+N6

AREA (i2), log
354 (***)
Površina, kvadratne stope
N4+N6

AREA (f2), log
355 (***)
Površina, kvadratni jardi
N4+N6

AREA (y2), log
356 (***)
Neto težina, trojna unca (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET WEIGHT (t)
357 (***)
Neto težina (ili zapremina), unce (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET VOLUME (oz)
360 (***)
Neto zapremina, četvrt galona (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET VOLUME (q)
361 (***)
Neto zapremina, galoni američki (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

NET VOLUME (g)
362 (***)
Logistička zapremina, četvrt galona
N4+N6

VOLUME (q), log
363 (***)
Logistička zapremina, galoni američki
N4+N6

VOLUME (g), log
364 (***)
Neto zapremina, kubni inči (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

VOLUME (i3)
365 (***)
Neto zapremina, kubne stope (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

VOLUME (f3)
366 (***)
Neto zapremina, kubni jardi (trgovinska jedinica promenljive mere)
N4+N6

VOLUME (y3)
367 (***)
Logistička zapremina, kubni inči
N4+N6

VOLUME (i3), log
368 (***)
Logistička zapremina, kubne stope
N4+N6

VOLUME (f3), log
369 (***)
Logistička zapremina, kubni jardi
N4+N6

VOLUME (y3), log
37
Broj trgovinskih jedinica sadržanih u logističkoj jedinici
N2+N..8
(FNC1)
COUNT
390 (***)
Plativi iznos – jedna monetarna oblast
N4+N..15
(FNC1)
AMOUNT
391 (***)
Plativi iznos – sa ISO kodom valute
N4+N3+N..15
(FNC1)
AMOUNT
392 (***)
Plativi iznos za trgovinsku jedinicu promenljive mere – jedna monetarna oblast)
N4+N..15
(FNC1)
PRICE
393 (***)
Plativi iznos za trgovinsku jedinicu promenljive mere – sa ISO kodom valute
N4+N3+N..15
(FNC1)
PRICE
400
Broj narudžbenice kupca
N3+X..30
(FNC1)
ORDER NUMBER
401
Globalni identifikacioni broj pošiljke (GINC)
N3+X..30
(FNC1)
GINC
402
Globalni identifikacioni broj otpreme GSIN)
N3+N17
(FNC1)
GSIN
403
Kod pravca
N3+X..30
(FNC1)
ROUTE
410
”Otpremiti na – Isporučiti na” globalni lokacijski broj
N3+N13

SHIP TO LOC
411
”Naplatiti od – Fakturisati na” globalni lokacijski broj
N3+N13

BILL TO
412
”Kupljeno od” globalnog lokacijskog broja
N3+N13

PURCHASE FROM
413
”Otpremiti za – Isporučiti za – Proslediti na” globalni lokacijski broj
N3+N13

SHIP FOR LOC
414
Identifikacija fizičke lokacije – globalni lokacijski broj
N3+N13

LOC No
415
Globalni lokacijski broj strane koja vrši fakturisanje
N3+N13

PAY TO
420
”Otpremiti na – Isporučiti na” poštanski kod unutar jedinstvene poštanske uprave
N3+X..20
(FNC1)
SHIP TO POST
421
”Otpremiti na – Isporučiti na” poštanski kod sa 3-cifrenim ISO kodom zemlje
N3+N3+X..9
(FNC1)
SHIP TO POST
422
Zemlja porekla trgovinske jedinice
N3+N3
(FNC1)
ORIGIN
423
Zemlja početne obrade
N3+N3+N..12
(FNC1)
COUNTRY - INITIAL PROCESS.
424
Zemlja obrade
N3+N3
(FNC1)
COUNTRY - PROCESS.
425
Zemlja rastavljanja
N3+N3
(FNC1)
COUNTRY - DISASSEMBLY
426
Zemlja celokupnog lanca obrade
N3+N3
(FNC1)
COUNTRY – FULL PROCESS
7001
NATO broj jedinice (NSN)
N4+N13
(FNC1)
NSN
7002
UN/ECE klasifikacija mesa celih životinja i delova
N4+X..30
(FNC1)
MEAT CUT
7003
Upotrebljivo do (datum i vreme)
N4+N10
(FNC1)
EXPIRY TIME
7004
Stvarna jačina
N4+N..4
(FNC1)
ACTIVE POTENCY
703s
Broj dozvole za obrađivača sa ISO kodom zemlje
N4+N3+X..27
(FNC1)
PROCESSOR # s
8001
Proizvodi u rolni (širina, dužina, prečnik jezgra, pravac, slojevi)
N4+N14
(FNC1)
DIMENSIONS
8002
Identifikator za mobilne telefone
N4+X..20
(FNC1)
CMT No
8003
Globalni identifikator povratne ambalaže (GRAI)
N4+N14+X..16
(FNC1)
GRAI
8004
Globalni identifikator osnovnog sredstva (GIAI)
N4+X..30
(FNC1)
GIAI
8005
Cena po jedinici mere
N4+N6         
(FNC1)
PRICE PER UNIT
8006
Identifikacija komponenata trgovinske jedinice
N4+N14+N2+N2
(FNC1)
GCTIN
8007
Međunarodni broj bankovnog računa (IBAN)
N4+X..30
(FNC1)
IBAN
8008
Datum i vreme proizvodnje
N4+N8+N..4
(FNC1)
PROD TIME
8018
Globalni broj uslužnog odnosa (GSRN)
N4+N18
(FNC1)
GSRN
8020
Referentni broj uplatnice
N4+X..25
(FNC1)
REF No
8100
GS1-128 prošireni kod kupona
N4+N6
(FNC1)
-
8101
GS1-128 prošireni kod kupona
N4+N1+N5+N4
(FNC1)
-
8102
GS1-128 prošireni kod kupona
N4+N1+N1
(FNC1)
-
8110
Identifikacioni kod kupona za upotrebu u Severnoj Americi
N4+X..30
(FNC1)
-
90
Informacije međusobno dogovorene između trgovinskih partnera
N2+X..30
(FNC1)
INTERNAL
91 do 99
Interne informacije kompanije
N2+X..30
(FNC1)
INTERNAL